Pусский English Polski

K1; K2; K3 - Uszczelnienia tłoka - Hydraulika i pneumatyka

 
 
NAZWA: Zespoły kompaktowe uszczelniająco - prowadzące typu K; K2; K3

OPIS WYROBU: Uszczelnienie typu kompakt jest konstrukcją wieloelementową, która w zależności od obciążeń w węźle uszczelniającym, zastosowanych materiałów oraz technologii produkcji, posiada różne rozwiązania konstrukcyjne. Najczęściej występują jako trzyelementowe lub pięcioelementowe. W zespole uszczelniająco - prowadzącym tłoka funkcje uszczelniającą spełnia pierścień uszczelniający, który uszczelnia w wyniku występowania zacisku poprzecznego. Przed wciskaniem w szczelinę pomiędzy tłokiem a cylindrem, pierścień uszczelniający chronią z obydwóch stron pierścienie oporowo-ciśnieniowe wykonane z materiału o większym module sprężystości oraz wytrzymałości. Za właściwą współpracę w zakresie prowadzenia tłoka w cylindrze odpowiadają pierścienie oporowo-prowadzące wykonane z tworzyw. Zespoły uszczelniająco - prowadzące trzyelementowe nie posiadają oddzielnych pierścieni oporowych, a częściową funkcję ich spełniają pierścienie prowadzące, co ogranicza ich zastosowanie w warunkach wysokich ciśnień.

TYPY I ODMIANY KONSTRUKCYJNE - rysunki przekroju
 
Typ
K
K2
K3
Przekrój
MATERIAŁY
Nazwa elementu / Symbol materiału
Nazwa materiału
Twardość [°ShA]
K
uszczelniający
NBR 82
akrylo-nitryl
82
ciśnieniowy
tkanina+NBR
tkanina + akrylo-nitryl
80
prowadzący
POM
poliacetal
-
K2
uszczelniający
NBR 82
poliacetal
82
ciśnieniowy
AU
poliuretan
90
prowadzący
POM
poliacetal
-
K3
uszczelniający
NBR 80
akrylo-nitryl
80
prowadzący
POM
poliacetal
-
DANE TECHNICZNE
Maksymalne ciśnienie pracy
dla K; K2
16 MPa
dla K3
32 MPa
Maksymalna prędkość ruchu
Vmax= 0,5 m/s
Temperaturowy zakres pracy
dla K; K2
-30 ÷ +100°C
dla K3
-30 ÷ +80°C